Jean được biết đến như là chất liệu không thể thiếu xuyên suốt lịch sử phát triển hơn 1 thế kỉ của nền thời trang...